Over hockey / Over ons | Teun van Pelt sport (2024)

Advies over hockeysticks

Teun van Pelt Sport is de hockeyspecialist en heeft altijd een stick op voorraad die het beste bij jou past. Hockeysticks lijken veel op elkaar, toch zit er een groot verschil tussen de sticks qua stugheid, gewicht(verdeling), kromming, dikte, krul en samenstelling. Om het verschil duidelijk te maken, zodat jij de juiste stick kiest, zijn hieronder de verschillen uitgelegd:

Stugheid

Sticks verschillen qua stugheid door de samenstelling en materiaalsoort dat in de stick is verwerkt. Over het algemeen onderscheidt men drie sticks: soepele, allround en stijve sticks.

Stijfheid sticks

De eerste categorie stijfheid is soepel. In de sticks is weinig tot geen carbon verwerkt (< 30% carbon) waardoor het een hoge buigzaamheid heeft. Het voordeel van een hogere buigzaamheid is dat het meer gevoel met de bal geeft, omdat de bal minder ver van de stick afketst. Een nadeel van een soepele stick is dat je minder hard kan slaan.

Beginnende/gemiddelde hockeyers kiezen vaak voor een soepele stick. De tweede categorie stijfheid, is allround. In die sticks is een gemiddelde hoeveelheid carbon verwerkt (30%-50% carbon). De sticks buigen gemiddeld door en hebben een mooie balans tussen slagkracht en gevoel. Gemiddelde/gevorderde hockeyers kiezen voor een allround stick.

Stugge of stijve sticks hebben over het algemeen veel carbon in de stick verwerkt (>60%). Dit zorgt ervoor dat je harder en preciezer kan slaan. De stick buigt simpelweg minder door. Enige techniek is wel vereist om de bal onder controle te houden. Bij stugge sticks heb je namelijk minder gevoel en de ballen ketsen verder van de stick af. Gevorderde hockeyers kiezen voor een stugge stick.

Gewicht

Bij de hockeysticks onderscheidt men drie verschillende gewichtsklassen:

Extra light:< 500 gram
Light:< 500 - 600 gram
Medium:> 600 gram

Over het algemeen speelt bijna iedereen met een light stick, omdat het de stick een stuk wendbaarder maakt. Men kiest voor een medium stick als ze nog harder willen slaan of flatsen.

Gewichtsverdeling speelt ook een belangrijke rol bij de keuze van een stick. Bijna alle merken hebben het gewicht over de stick heen verdeeld waardoor de stick wendbaarder is. Merken die , bij een aantal sticks, het gewicht onder in de krul hebben zijn:DitaenMaharadja.

Kromming

Hockeysticks zijn nooit kaarsrecht er zit altijd een kromming in. De hoeveelheid en plek van de kromming verschilt per merk en type stick. De hoogte van de kromming ligt tussen de 16 en 25mm. Met een kromming van 16 mm sla je over het algemeen harder en kan je beter richten. Een kromming van 25mm zorgt ervoor dat je harder kan pushen. Ook kom je makkelijker onder de bal en kan je dus beter scoopen en slepen. Technische hockeyers kiezen ook vaak voor een grote kromming.

Sticklengte junior en senior

Het is belangrijk om met de juiste hockeystick lengte op het hockeyveld te staan. Met een te korte stick buig je teveel voorover en is de kans groot dat je over de bal heen slaat, terwijl met een te lange stick je snel in de grond slaat en de verkeerde techniek aanleert. De maatvoering van hockeystick wordt aangeduid met Inches. Bij junioren begint de hockeymaat bij 18 inch t/m 35 inch en voor volwassen is de maat bijna altijd 36,5 inch.

Welke hockeystick lengte moet ik dan kiezen?

De maat is eenvoudig na te meten met de volgende stappen:

  1. Zorg dat je rechtop staat
  2. Plaats de stick langs je lichaam
  3. De stick moet net onder je navel komen

Uiteraard is de bovenstaande meetprocedure thuis eenvoudig te doen met een meetlint.

Teun van Pelt Sport heeft een groot aanbod hockeysticks standaard op voorraad waaronder de merken Adidas, Dita, Grays, Brabo, Osaka, Gryphon,Ritual, Face,Princess,TK en The Indian Maharadja.

Over hockey / Over ons | Teun van Pelt sport (1)
Over hockey / Over ons | Teun van Pelt sport (2)
Over hockey / Over ons | Teun van Pelt sport (3)
Over hockey / Over ons | Teun van Pelt sport (4)

Ons deskundig team staat in de winkel altijd klaar om jou te voorzien van het juiste advies!

Advies over hockeyprotectie

Hockey kan een gevaarlijke sport zijn. Om een ernstige blessure te verkleinen is het van belang dat je jezelf goed beschermd. De KNHB heeft sinds een aantal jaren de scheenbeschermer verplicht en het bitje sinds 2015-2016. Wanneer je dit niet draagt mag je niet deelnemen aan het spel.Naast het bitje en de scheenbeschermers kan je jezelf ook beschermen met een handschoen. Hieronder lees je alle verschillende protectie die gebruikt worden bij het hockeyen en verkrijgbaar zijn bij Teun van Pelt.

Protectie voor veldspeler:

Handschoenen:

Protectie bij de strafcorner:

Protectie voor keepers:

Bitje
Het beschermen van je tanden door middel van een hockeybitje is van het grootste belang. Een hockeybal of –stick kan vervelend tandletsel voorkomen. Een bitje verdeelt de kracht bij een aanraking waardoor de kans op schade vele malen kleiner is.

Er zijn verschillende modellen voor handen. Naar mate ze duurder worden bieden ze steeds meer bescherming. De topmodellen zijn tegenwoordig zeker zo goed als die door een tandarts gemaakt worden en zijn in prijs een stuk voordeliger. We verkopen bitjes in alle kleuren, maten en zelfs in verschillende smaken.

Scheenbeschermers
Er zijn twee soorten scheenbeschermers te gebruiken. Je kunt kiezen voor een scheenbeschermer met een zogenoemd ‘voetje’ of voor een scheenbeschermer ‘zonder voetje’.

Een scheenbeschermer bedekt je enkel en gehele onderbeen. Je hebt de juiste maat wanneer er een ruimte is van twee vingers onder de knie. Dit zorgt ervoor dat je geen irritatie hebt wanneer je je knie buigt.

Veldhandschoen
De veldhandschoen is een handschoen waarbij de toppen van de vingers en de duim niet bedekt zijn. De rest van de hand is wel beschermd. De handschoen draag je aan je linkerhand. Dit is omdat deze hand vaker op de grond ligt en het meest kwetsbaar is in een duel.

Zaalhandschoen
De zaalhandschoen wordt het meest gebruikt bij het zaalhockeyen. Een zaalhandschoen bedekt de gehele hand en wordt wederom aan je linkerhand gedragen. Dit is omdat er meer sprake is van direct contact met de hand. Een compact spel waarbij je er niet aan ontkomt om je hand telkens op de vloer te leggen. Veel hockeyclubs hebben deze handschoen al verplicht gesteld en in de toekomst verwachten wij dat de KNHB hier ook de nodige regels over treffen.

Een zaalhandschoen zie je ook steeds vaker op het veld verschijnen. Sommigen zullen dezen aan hun linker- en rechterhand dragen zodat ze extra goed beschermd zijn. Vaak wordt dit gedaan door mensen die een beroep beoefenen waarbij het gebruik van handen essentieel is (fysiotherapeut, dokter, tandarts etc.).

De strafcorner wordt als een goede scoringskans gezien en daarom een belangrijke reden om goed voor te trainen. Als gevolg dat de bal de laatste jaren een stuk harder op goal wordt gepusht (sleeppush). Wanneer je pusht tijdens een strafcorner mag hij, in tegenstelling tot een slag, hoog op goal worden gespeeld. Dit brengt veel risico’s voor de verdedigende partij met zich mee. De volgende onderstaande bescherming zie je dan ook steeds meer terug tijdens het verdedigen van een strafcorner.

Strafcornerhandschoen
Een strafcorner handschoen is een tikkie groter dan een gewone veldhandschoen. Het is een dikke, lompe handschoen die enorm goede bescherming biedt. Deze handschoen wordt voornamelijk gedragen door de eerste uitloop en de lijnstop. Deze bescherming zie je vooral terug bij seniorenteams.

Masker
Een masker bij de strafcorner is niet zo nieuw meer, maar wordt nog geregeld onderschat. Vooral een lijnstop of een eerste uitloop kunnen in situaties komen dat een bal richting het hoofd komt. Een masker is dus vooral van belang wanneer er hoge ballen op goal worden gegeven. Dit zie je in de jeugdteams minder vaak voorkomen dan in de seniorenteams.

Tok
De tok wordt sinds enkele jaren gebruikt door de vooral wat hoger hockeyende teams. Het beschermd je geslachtsdelen voor de hockeybal. Je ziet dat deze bescherming vaker wordt gedragen door mannen omdat de hockeyballen op zodanige snelheid worden afgevuurd dat reactie vaak te laat komt. In jeugdteams zal je dit niet tegenkomen.

Als keeper moet je altijd goed ingepakt het veld op gaan. Wanneer je de juiste materialen hebt voel je je een stuk zekerder en dat is terug te zien in de acties.

Daarnaast, wat nog een stuk belangrijker is, krijg je als keeper veel te verduren. Een complete uitrusting bestaat uit de volgende spullen:

Over hockey / Over ons | Teun van Pelt sport (5)
Over hockey / Over ons | Teun van Pelt sport (6)
Over hockey / Over ons | Teun van Pelt sport (7)
Over hockey / Over ons | Teun van Pelt sport (8)

Wij leveren al onze verenigingen maar wij verkopen ook losse items in de zaak.

Advies over hockey

Naast onze uitgebreide collectie Hockeysticks, schoenen en kleding, hebben wij diverse accessoires.Om optimale grip en controle te behouden, is het verstandig om tijdig de grip te (laten) vervangen door een zeemgrip of ander soort materiaal grip.Hockeyballen zijn er in alle kleuren. Er zijn speciale ballen voor waterveld (met dimpels) en miniballen die wat lichter zijn.

  • Hockeytassen
  • Grips
  • Mondprotectie
  • Tape
  • Scheenbeschermers
  • Hockeyhandschoenen

Hockeyballen zijn er in alle kleuren. Er zijn speciale ballen voor waterveld (met dimpels) en miniballen die wat lichter zijn.

Over hockey / Over ons | Teun van Pelt sport (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated:

Views: 6015

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.